პუბლიკაციები

23 მაისი 2018

დისკრიმინაციისაგან დაცვის უფლების განხორციელება სხვადასხვა ჯგუფებისათვის საქართველოში - 2017 წლის ანგარიში

აღნიშნული ანგარიში აანალიზებს 2017 წელს საქართველოში ცალკეულ ჯგუფთა თანასწორობის უფლების რეალიზებას და ასახავს დისკრიმინაციასთან ბრძოლის კუთხით არსებულ მდგომარეობას, ძირითად გამოწვევებს, სახელმწიფოს პოლიტიკას, კანონმდებლობასა და პრაქტიკას.
29 მარტი 2018

კოალიცია თანასწორობისთვის საქმიანობის ანგარიში - 2016-2017

გამოვაქვეყნეთ ანგარიში, რომელიც 2016-2017 წლებში სასამართლოებში და სახალხო დამცველის აპარატში წარმოებულ დისკრიმინაციის საქმეებს ასახავს
01 დეკემბერი 2017

კვლევა - დისკრიმინაციული შევიწროება

კვლევა ეხება შევიწროების საკანონმდებლო რეგულირებას სხვადახვა ქვეყანაში, კონცეფციის განვითარების ისტორიას, ევროპის საბჭოს და ევროპის კავშირის რელევანტურ სტანდარტებს შევიწროებასთან დაკავშირებით.
05 ივნისი 2017

ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის აღსრულება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა თანასწორობის უზრუნველსაყოფად

ანგარიშის - "ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის აღსრულება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თანასწორობის უზრუნველსაყოფად" - მიზანს წარმოადგენს ერთწლიანი მუშაობის გაანალიზების საფუძველზე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების მიმართულებით, ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის აღსრულების პოზიტიური მაგალითების განხილვა.
25 მაისი 2017

დისკრიმინაციისგან დაცვის უფლების განხორციელება სხვადასხვა ჯგუფებისთვის საქართველოში - 2016 წლის ანგარიში

წინამდებარე დოკუმენტი 2016 წელს თანასწორობის კუთხით ქვეყანაში არსებულ ძირითად გამოწვევებს, დისკრიმინაციულ პრაქტიკებსა და სახელმწიფო პოლიტიკას აფასებს
24 მაისი 2017

კოალიცია თანასწორობისთვის საქმიანობის ანგარიში - 2015-2016

"კოალიცია თანასწორობისთვის" - საქმიანობის რიგით მეორე ანგარიშია, რომელიც 2015 წლის 1 აპრილიდან 2016 წლის 1 ოქტომბ- რამდე პერიოდში კოალიციის მიერ განხორციელებულ საქმიანობას მიმოიხილავს.