პუბლიკაციები

15 ივლისი 2016

კოალიცია თანასწორობისთვის საქმიანობის ანგარიში - 2014-2015

ანგარიში ასახავს 2014 წლის მაისიდან 2015 წლის 1 აპრილამდე ინფორმაციას ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის სრულყოფის და მისი სათანადო იმპლემენტაციის მიზნით განხორციელებული აქტივობების შესახებ.
04 დეკემბერი 2015

"კოალიცია თანასწორობისთვის" ანტიდისკრიმინაციულ კანონში შესატან ცვლილებებს ეხმაურება

მიგვაჩნია, რომ საკანონმდებლო ცვლილების მიღება მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმების ეფექტურობის გაზრდას.