პუბლიკაციები

25 მაისი 2017

დისკრიმინაციისგან დაცვის უფლების განხორციელება სხვადასხვა ჯგუფებისთვის საქართველოში - 2016 წლის ანგარიში

წინამდებარე დოკუმენტი 2016 წელს თანასწორობის კუთხით ქვეყანაში არსებულ ძირითად გამოწვევებს, დისკრიმინაციულ პრაქტიკებსა და სახელმწიფო პოლიტიკას აფასებს
24 მაისი 2017

კოალიცია თანასწორობისთვის საქმიანობის ანგარიში - 2015-2016

"კოალიცია თანასწორობისთვის" - საქმიანობის რიგით მეორე ანგარიშია, რომელიც 2015 წლის 1 აპრილიდან 2016 წლის 1 ოქტომბ- რამდე პერიოდში კოალიციის მიერ განხორციელებულ საქმიანობას მიმოიხილავს.
15 ივლისი 2016

კოალიცია თანასწორობისთვის საქმიანობის ანგარიში - 2014-2015

ანგარიში ასახავს 2014 წლის მაისიდან 2015 წლის 1 აპრილამდე ინფორმაციას ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის სრულყოფის და მისი სათანადო იმპლემენტაციის მიზნით განხორციელებული აქტივობების შესახებ.
04 დეკემბერი 2015

"კოალიცია თანასწორობისთვის" ანტიდისკრიმინაციულ კანონში შესატან ცვლილებებს ეხმაურება

მიგვაჩნია, რომ საკანონმდებლო ცვლილების მიღება მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმების ეფექტურობის გაზრდას.

საქმეები