სიახლე

07 თებერვალი 2018

კოალიცია მიმართავს საქართველოს პარლამენტს და მოითხოვს დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის გაუმჯობესებას

"კოალიცია თანასწორობისთვის" წარმოგიდგენთ მოსაზრებებს საქართველოს ორგანულ კანონში "საქართველოს შრომის კოდექსში", "დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ" საქართველოს კანონში და "საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით.
30 იანვარი 2018

"კოალიცია თანასწორობისთვის" განცხადება მირანდა ფაღავას მიმართ განხორციელებულ ტრანსფობიურ ძალადობაზე

"კოალიცია თანასწორობისთვის" ეხმიანება ტრანსგენდერი ქალის მირანდა ფაღავას მიმართ ტრანსფობიური სიძულვილით მოტივირებული ძალადობის ფაქტს და სამართალდამცავ ორგანოებს ოპერატიული და ეფექტიანი რეაგირებისკენ მოუწოდებს.
03 ივლისი 2017

სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს ფემიციდის დანაშულებზე სამართლიანი მართლმსაჯულება

"კოალიცია თანასწორობისთვის" ეხმიანება განსაკუთრებული სისასტიკით ჩადენილი ფემიციდის (ქალის მკვლელობა გენდერის ნიშნით) შემთხვევას, რომელზეც მართლმსაჯულება მნიშვნელოვანი ხარვეზებით განხორციელდა.
19 მაისი 2017

აუტიზმის ქვეპროგრამაში რეგრესული ცვლილების შეტანის ინიცირებასთან დაკავშირებით კოალიციის განცხადება

კოალიცია თანასწორობისთვის", შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა მშობლები და სხვა ხელმომწერი პირები/ორგანიზაციები ეხმიანებიან ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ, "აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის" ქვეპროგრამაში შესატანი ცვლილებების პროექტს.
10 მაისი 2017

კოალიცია თანასწორობისთვის სახელმწიფოს მოხეში მუსლიმი თემის უფლებების დაცვისკენ მოუწოდებს

ოალიცია თანასწორობისთვის" წევრი ორგანიზაციები ეხმიანებიან სოფელ მოხეში (ადიგენის მუნიციპალიტეტი) ბოლო დროს მიმდინარე მოვლენებს