სიახლე

20 დეკემბერი 2019

კოალიციის თავმჯდომარე ორგანიზაცია კავშირი "საფარი" გახდა

კავშირი "საფარი" „კოალიცია თანასწორობისთვის“ თავმჯდომარე ორგანიზაცია გახდა. კოალიციაში შემავალმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა „საფარს“ ერთი წლის ვადით გადასცეს გაერთიანების ხელმძღვანელობისა და წარმომადგენლობის უფლებამოსილება. კოალიციის თავმჯდომარეს წელიწადში ერთხელ მისი წევრი ორგანიზაციები ირჩევენ.
03 დეკემბერი 2019

3 დეკემბერი - შშმ პირთა საერთაშორისო დღე

გაგაცნობთ მოქალაქე რ.ჩ-ს ამბავს, რომელმაც შშმ პირთათვის შესაძლებელი გახადა მართვის მოწმობის აღება. კერძოდ, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ (შსს) შეიძინა ადაპტირებული მანქანები რუსთავის მომსახურების სააგენტოსთვის, რითიც შშმ პირებს მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდის ჩაბარების შესაძლებლობა მიეცათ.
11 ნოემბერი 2019

როგორ ამოვიცნოთ დისკრიმინაცია პირდაპირია თუ ირიბი

არსებობს დისკრიმინაციის 2 ფორმა: პირდაპირი და ირიბი. დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონში ეს ტერმინები განმარტებულია. თუმცა როგორ შეიძლება მარტივად განვასხვავოთ როდის არის დისკრიმინაცია ანუ უთანასწორო მოპყრობა პირდაპირი და როდის ირიბი?