აქტივობები

25 ოქტომბერი 2021

ანზორ ხატიაშვილის პრეზენტაცია - რელიგიური უმცირესობები

ანზორ ხატიაშვილის პრეზენტაცია "რელიგიური უმცირესობები" (ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი (TDI)).