აქტივობები

25 ოქტომბერი 2021

მარი კაპანაძის პრეზენტაცია - უფლებადამცველები და აქტივისტები

მარი კაპანაძის (საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა (GDI)) პრეზენტაცია "უფლებადამცველები და აქტივისტები".
25 ოქტომბერი 2021

ანა აფციაურის პრეზენტაცია - ლგბტქი ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობა

ანა აფციაურის პრეზენტაცია "ლგბტქი ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობა" (თანასწორობის მოძრაობა, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი (WISG)).
20 ოქტომბერი 2021

მარიამ სვიმონიშვილის პრეზენტაცია - მედია, შშმ პირები

მარიამ სვიმონიშვილის (საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, GYLA), პრეზენტაცია "მედია, შშმ პირები". პრეზენტაცია გაიმართა 27 სექტემბერს, "კოლიცია თანასწორობისთვის" 2020 წლის ანგარიშის "დისკრიმინაციისგან დაცვის უფლების განხორციელება სხვადასხვა ჯგუფისთვის საქართველოში" ფარგლებში.
20 ოქტომბერი 2021

სტამბოლის კონვენციის შესრულების მონიტორინგის ჩრდილოვანი ანგარიშის წარდგენა (ვიდეოჩანაწერი)

სტამბოლის კონვენციის შესრულების მონიტორინგის ჩრდილოვანი ანგარიშის წარდგენა (ვიდეოჩანაწერი)
20 ოქტომბერი 2021

სალომე ჯოხაძის პრეზენტაცია - თავშესაფრის მაძიებლები, ლტოლვილები, ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირები და მიგრანტები

სალომე ჯოხაძის ("უფლებები საქართველო") პრეზენტაცია "თავშესაფრის მაძიებლები, ლტოლვილები, ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირები და მიგრანტები", გაიმართა 27 სექტემბერს, "კოლიცია თანასწორობისთვის" 2020 წლის ანგარიშის "დისკრიმინაციისგან დაცვის უფლების განხორციელება სხვადასხვა ჯგუფისთვის საქართველოში" ფარგლებში.
11 ოქტომბერი 2021

ნათია გამხიტაშვილის პრეზენტაცია - პანდემია და ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობა

ნათია გამხიტაშვილის (საფარი) პრეზენტაცია - "პანდემია და ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობა; პანდემია და ქალთა ეკონომიკური მდგომარეობა; სქესობრივი დანაშაულები". პრეზენტაცია გაიმართა 27 სექტემბერს, "კოლიცია თანასწორობისთვის" 2020 წლის ანგარიშის "დისკრიმინაციისგან დაცვის უფლების განხორციელება სხვადასხვა ჯგუფისთვის საქართველოში" ფარგლებში.