აქტივობები

01 ოქტომბერი 2021

ანა აბაშიძის პრეზენტაცია - ბავშვთა მიმართ ძალადობა

ანა აბაშიძის (პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის (PHR) პრეზენტაცია - ბავშვთა მიმართ ძალადობა. პრეზენტაცია გაიმართა 27 სექტემბერს, "კოლიცია თანასწორობისთვის" 2020 წლის ანგარიშის "დისკრიმინაციისგან დაცვის უფლების განხორციელება სხვადასხვა ჯგუფისთვის საქართველოში" ფარგლებში.
29 სექტემბერი 2021

ქამრან მამადლის პრეზენტაცია - ეთნიკური უმცირესობები, ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა კონფლიქტის რეგიონებში

ქამრან მამადლის (სოციალური სამართლიანობის ცენტრი) პრეზენტაცია - ეთნიკური უმცირესობები, ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა კონფლიქტის რეგიონებში. პრეზენტაცია გაიმართა 27 სექტემბერს, "კოლიცია თანასწორობისთვის" 2020 წლის ანგარიშის "დისკრიმინაციისგან დაცვის უფლების განხორციელება სხვადასხვა ჯგუფისთვის საქართველოში" ფარგლებში.