24 ნოემბერი 2022 ქალთა უფლებები, ნათია გამხიტაშვილი

ქალთა უფლებები, ნათია გამხიტაშვილი (საფარი)

ამა წლის 2 მაისს, "კოალიცია თანასწორობისთვის" "დისკრიმინაციისგან დაცვის უფლების განხორციელება სხვადასხვა ჯგუფისთვის საქართველოში, 2021 წლის ანგარიშის" პრეზენტაციას გამართა. გთავაზობთ ნაწყვეტს პრეზენტაციიდან, რომელშიც ქალთა უფლებებზე ნათია გამხიტაშვილი საუბრობს (საფარი).

 

პუბლიკაციები

საქმეები