26 ოქტომბერი 2023 კოალიცია თანასწორობისთვის საქმიანობის ანგარიში - 2022

წინამდებარე ანგარიში არის „კოალიცია თანასწორობისთვის“ საქმიანობის რიგით მეშვიდე ანგარიში, რომელიც მოიცავს 2022 წლის 1-ელი იანვრიდან 31 დეკემბრამდე პერიოდს.

ანგარიშში ასახულია კოალიციაში შემავალი ორგანიზაციების მიერ ამ პერიოდში წარმოებული საქმეები, სახალხო დამცველის აპარატსა და საერთო სასამართლოებში „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ კანონის საფუძველზე.

ანგარიშზე მუშაობა მხარდაჭერილია ღია საზოგადოების ფონდის მიერ.

 

პუბლიკაციები

საქმეები